Ochrana osobních údajů

1. Zpracování Osobních Údajů

1.1. Prodejce zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Tyto údaje se shromažďují a zpracovávají pouze pro účely provozu internetového obchodu a vyřízení objednávek.

1.2. Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, kontaktní údaje, fakturační a doručovací adresy, platební informace a jiné údaje potřebné k řádnému vyřízení objednávky.

2. Souhlas se Zpracováním Osobních Údajů

2.1. Zákazník souhlasí se sbíráním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů Prodejcem pro účely spojené s poskytováním služeb a zboží a správného fungování internetového obchodu.

2.2. Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů tím, že se obrátí na Prodejce přes kontaktní údaje uvedené na stránce.

3. Bezpečnost Osobních Údajů

3.1. Prodejce přijímá přiměřená opatření k zajištění osobních údajů zákazníků před neoprávněným přístupem, změnou, zneužitím nebo zničením.

3.2. Přestože Prodejce přijímá opatření k zabezpečení údajů, nezaručuje se úplná bezpečnost údajů, a proto Zákazník rozumí, že poskytování osobních údajů je na vlastní riziko.

4. Zveřejňování Třetím Stranám

4.1. Osobní údaje zákazníků nebudou zveřejňovány, prodávány nebo přenášeny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro vyřízení objednávky (např. přepravní společnost pro doručení zboží).

4.2. Prodejce si vyhrazuje právo předat osobní údaje, vyžaduje-li to platný zákon nebo na žádost oprávněných orgánů.

5. Práva Zákazníka

5.1. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo namítat proti zpracování na základě legitimních důvodů.

5.2. Pokud zákazník chce uplatnit svá práva týkající se ochrany osobních údajů, měl by se obrátit na Prodejce přes kontaktní údaje uvedené na stránce.