Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie Osobných Údajov

1.1. Predajca spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú a spracovávajú iba na účely prevádzky internetového obchodu a vybavenia objednávok.

1.2. Osobné údaje môžu zahŕňať meno, kontaktné údaje, fakturačné a doručovacie adresy, platobné informácie a iné údaje potrebné na riadne vybavenie objednávky.

2. Súhlas so Spracovaním Osobných Údajov

2.1. Zákazník súhlasí so zbieraním, uchovávaním a spracovaním svojich osobných údajov Predajcom na účely spojené s poskytovaním služieb a tovarov a správneho fungovania internetového obchodu.

2.2. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov tým, že sa obráti na Predajcu cez kontaktné údaje uvedené na stránke.

3. Bezpečnosť Osobných Údajov

3.1. Predajca prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo zničením.

3.2. Napriek tomu, že Predajca prijíma opatrenia na zabezpečenie údajov, nezaručuje sa úplná bezpečnosť údajov, a preto Zákazník rozumie, že poskytovanie osobných údajov je na vlastné riziko.

4. Zverejňovanie Tretím Stranám

4.1. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, predávané alebo prenášané tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na vybavenie objednávky (napr. prepravná spoločnosť pre doručenie tovaru).

4.2. Predajca si vyhradzuje právo odovzdať osobné údaje, ak to vyžaduje platný zákon alebo na žiadosť oprávnených orgánov.

5. Práva Zákazníka

5.1. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo namietať proti spracovaniu na základe legitímnych dôvodov.

5.2. Ak zákazník chce uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, mal by sa obrátiť na Predajcu cez kontaktné údaje uvedené na stránke.