Obchodné podmienky

1. Úvod

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") regulujú vzťah medzi spoločnosťou Štíhla Línia (ďalej len "Predajca") a zákazníkmi, ktorí nakupujú lieky na chudnutie na internetovej stránke Predajcu.

2. Objednávky a Platby

2.1. Zákazník môže objednávky vytvárať cez internetovú stránku Predajcu. Pri objednávke je zákazník povinný uviesť presné a aktuálne kontaktné informácie.

2.2. Cena a platba za lieky na chudnutie sa uvádza výslovne pri každom produkte. Platby je možné vykonať pomocou akceptovaných platobných metód uvedených na internetovej stránke.

2.3. Platba na dobierku je zrušená. Všetky objednávky do Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Maďarska musia byť zaplatené bankovým prevodom na náš bankový účet.

2.4. Bankovný účet: 

IBAN: CZ54 2010 0000 0020 0216 9036

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Meno príjemcu: Richard Kováč

Sídlo banky: Fio banka a.s., V Celnici 1028/10,117 21 Praha 1

3. Doprava a Dodanie

3.1. Predajca sa zaväzuje dodávať objednané lieky na chudnutie do dohodnutej lehoty. Očakávaný termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od miesta dodania a logistiky.

3.2. Náklady na dopravu sa uvádzajú priamo pri objednávke. Zákazník je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov pre doručenie.

4. Vrátenie a Reklamácie

4.1. Zákazník nemá právo na vrátenie liekov na chudnutie ak už zásielku od dopravcu prebral. Ak zákazník už nemá záujem o balíček, tak balík od dopravcu nepreberá a zásielka bude automaticky vrátená odosielateľovi.

4.2. V prípade vadného produktu má zákazník právo reklamovať tovar v súlade s platnými ustanoveniami nášho eshopu.

5. Ochrana Osobných Údajov

5.1. Predajca bude spracovávať osobné údaje zákazníkov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete v našej sekcii Ochrana Osobných Údajov.

6. Záverečné Ustanovenia

6.1. Tieto Podmienky predstavujú kompletnú dohodu medzi Predajcom a zákazníkom a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, písomné alebo ústne.

6.2. Akákoľvek zmena alebo úprava týchto Podmienok je platná len v písomnej forme a musí byť schválená zástupcom oboch strán.